Белослава Димитрова

Белослава е на 25 години. Учила е в Нов Български университет в специалност “Психология и когнитивни науки на английски език” настоящ студент по медицина в последните курсове на обучение към медицински факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Насочва се към сферата на дерматологията и естетиката, защото вярва, че всяка жена заслужава да се чувства удовлетворено и пълноценно в собствената си кожа, както физически, така и психически. Вярва, че човек трябва да се развива постоянно и да търси нови знания и умения, за да може да подобри, както своя живот, така и на околните хора.